Adams version av Tobias version av pong

styr med w, s, upp, ner