Mickes sida

Spel:

TRON

Pong (först till 3 poäng gäller)

Biljard (pågående arbete)

Den jonglerande apan!

Den förskräckliga bollen!

Experiment:

En 3D-kub

Alla de platonska kropparna i 3D

Fraktaler

Game of life

Studsande bollar!

Polära rosor

Lasrar

En Oscillerande Boll

Tillbaka till huvudsidan