Game of life i JS+HTML5

Klicka för att rita, håll in höger musknapp för att animera (eller tryck med två fingrar om du är på en multipet-enhet)

Game of Life är en cellulär automat där du väljer en startuppställning som helt avgör hur simulationen kommer att utvecklas. Utmaningen ligger i att hitta startuppställningar som ger intressanta utvecklingar. Game of Life är ett exempel på hur komplicerade mönster kan uppstå från väldigt enkla regler, ett fenomen som kallas emergens. Game of life uppfanns av John Conway 1970.

Simuleringen sker på ett tvådimensionellt rutnät där varje ruta kan vara på eller av. Dessa styrs av följande regler: