De platonska kropparna i JS+HTML5

Tetraedern (fullskärm)

En tetraeder är en polyeder bestående av fyra trianglar där tre sidor möts i varje hörn. En tetraeder har fyra sidor, sex kanter och fyra hörn. Hörnen har följande kartesiska koordinater:

    (±1, 0, -1/√2)
    (0, ±1, 1/√2)

Hexaedern/kuben (fullskärm)

En hexaeder är en polyeder bestående av sex kvadrater där tre sidor möts i varje hörn. En hexaeder har sex sidor, tolv kanter och åtta hörn. Hörnen har följande kartesiska koordinater:

    (±1, ±1, ±1)

Oktaedern (fullskärm)

En oktaeder är en polyeder bestående av åtta trianglar där fyra sidor möts i varje hörn. En oktaeder har åtta sidor, tolv kanter och sex hörn. Hörnen har följande kartesiska koordinater:

    (±1, 0, 0)
    (0, ±1, 0)
    (0, 0, ±1)

Dodekaedern (fullskärm)

En dodekaeder är en polyeder bestående av tolv pentagoner där tre sidor möts i varje hörn. En dodekaeder har tolv sidor, 30 kanter och 20 hörn. Hörnen har följande kartesiska koordinater:

    (±1, ±1, ±1)
    (0, ±1/φ, ±φ)
    (±1/φ, ±φ, 0)
    (±φ, 0, ±1/φ)

(där φ = (1 + √5) / 2, vilket också kallas för det gyllene snittet).

Ikosaedern (fullskärm)

En ikosaeder är en polyeder bestående av 20 trianglar där fem sidor möts i varje hörn. En ikosaeder har 20 sidor, 30 kanter och tolv hörn. Hörnen har följande kartesiska koordinater:

    (0, ±1, ±φ)
    (±1, ±φ, 0)
    (±φ, 0, ±1)

(där φ = (1 + √5) / 2, vilket också kallas för det gyllene snittet).