En polär ros är verkligen ett matematiskt konstverk som bygger på att man använder polära koordinater tillsammans med trigonometriska funktioner. Ekvationen som används är:
radien = 2*cos(n/d*vinkeln)
Du får själv ange n och d. Testa exempelvis med följande värden:
n = 1
d = 9
eller
n = 4
d = 9
eller
n = 7
d = 1