<script src="http://spelprogrammering.nu/simple.js">
function start()
{
  var x = 50;
  var storlek = 80;

  circle(100 + x,   150, storlek, "red");
  circle(100 + 2*x, 150, storlek, "green");
  circle(100 + 3*x, 150, storlek, "blue");
}
</script>
        
Gå tillbaka