<script src="http://spelprogrammering.nu/simple.js">

rectangle(163, 110, 23, 65, "lightgreen");
rectangle(163, 95, 23, 65, "gray");
circle(175, 80, 20, "lightgreen");
circle(160, 80, 3, "red");
rectangle(125, 100, 30, 14, "lightgreen");
rectangle(140, 100, 30, 14, "gray");

rectangle(263, 110, 23, 65, "lightgreen");
rectangle(263, 95, 23, 65, "gray");
circle(275, 80, 20, "lightgreen");
circle(260, 80, 3, "red");
rectangle(225, 100, 30, 14, "lightgreen");
rectangle(240, 100, 30, 14, "gray");

</script>
        
Gå tillbaka