<script src="http://spelprogrammering.nu/simple.js">
function start()
{
 math.axes();
 math.polarPoint(pi/4,  1, 4, "black",  "pi/4");
 math.polarPoint(pi/2,  1, 5, "blue",  "pi/2");
 math.polarPoint(3*pi/4, 1, 6, "green",  "3pi/4");
 math.polarPoint(pi,   1, 7, "red",   "pi");
 math.polarPoint(5*pi/4, 1, 8, "brown",  "5pi/4");
 math.polarPoint(7*pi/4, 1, 9, "gray",  "7pi/4");
 math.polarPoint(3*pi/2, 1, 10, "magenta", "3pi/2");
 math.polarPoint(2*pi,  1, 11, "cyan",  "2pi");
}
</script>
    
Gå tillbaka