<script src="http://spelprogrammering.nu/simple.js">

function start()
{
 v = 0;
 k = 2;
 n = 2;
 d = 1;
 math.axes();
}

function update()
{
 r = k * sin(n / d * v);
 math.polarPoint(v, r, 2, "red");
 v += 0.005;
}

</script>
    
Gå tillbaka