<script src="http://spelprogrammering.nu/simple.js">
function start()
{
 var length = 100;
 var angle = 60;
 
 turtle.moveWithPen(length);
 turtle.turnLeft(angle);
 turtle.moveWithPen(length);
 turtle.turnRight(angle);
 turtle.turnRight(angle);
 turtle.moveWithPen(length);
 turtle.turnLeft(angle);
 turtle.moveWithPen(length);
}
</script>
    
Gå tillbaka