<script src="http://spelprogrammering.nu/simple.js">
function start()
{
 var l_system = 'F+F--F+F+F+F--F+F--F+F--F+F+F+F--F+F';
 
 var angle = 60;
 var length = 40;
 
 var events = {};
 events['F'] = function() { turtle.move(length); };
 events['+'] = function() { turtle.turnLeft(angle) };
 events['-'] = function() { turtle.turnRight(angle) };
 
 for (var i = 0; i < l_system.length; i++)
 {
  events[l_system[i]]();
 }
}
</script>
    
Gå tillbaka