<script src="http://spelprogrammering.nu/simple.js">
function start()
{
 var axiom  = 'F';

 var rules  = {'F': 'F+F--F+F', 
         '+': '+', 
         '-': '-'};

 var actions = {'F': function() { turtle.move(length);   },
         '+': function() { turtle.turnLeft(angle); },
         '-': function() { turtle.turnRight(angle); }};

 var iterations = 4;
 var angle   = 60;
 var length   = 5;

 var system = axiom;

 for (var i = 0; i < iterations; i++)
 {
  var currentLength = system.length;
  var newSystem = '';
  for (var u = 0; u < currentLength; u++) 
  { 
   newSystem += rules[system[u]]; 
  }
  system = newSystem;
 }
 
 for (var i = 0; i < system.length; i++)
 {
  actions[system[i]]();
 }
}
</script>
    
Gå tillbaka