<script src="http://spelprogrammering.nu/simple.js">
function start()
{
 // Skapa två bollar
 A = {v: 10, m: 2, x: 100, y: 200, color: "red",  size: 20};
 B = {v: -2, m: 1, x: 800, y: 200, color: "white", size: 10};

 dT  = 0.6;
}

function update()
{
 fill("black");

 // Räkna ut nya positioner för bollarna enligt s = v*t
 A.x += A.v*dT;
 B.x += B.v*dT;

 // Kolla om kollision uppstått
 if (distance(A, B) < (A.size+B.size))
 {
  // Räkna ut nya hastigheter efter kollisionen
  vA = (A.v*(A.m-B.m)+2*B.m*B.v)/(A.m+B.m);
  vB = (B.v*(B.m-A.m)+2*A.m*A.v)/(A.m+B.m);
  A.v = vA;
  B.v = vB;
 }

 circle(A.x, A.y, A.size, A.color);
 circle(B.x, B.y, B.size, B.color);
}
</script>
    
Gå tillbaka