<script src="http://spelprogrammering.nu/simple.js">
function start()
{
 A = {v: {x: 3, y: -2}, x: 40, y: 400};
 B = {v: {x: 0, y: 0}, x: 420, y: 180};
}

function update()
{
 fill("black");

 // Räkna ut nya positioner på bollarna
 A.x += A.v.x;
 A.y += A.v.y;
 B.x += B.v.x;
 B.y += B.v.y;

 circle(A.x, A.y, 20, "red");
 circle(B.x, B.y, 20, "green");

  // Kolla om kollision uppstått
 if (distance(A, B) < 40)
 {
  var normalVector = {x: A.x-B.x, 
            y: A.y-B.y};
 
  var normalUnitVector = math.normalizeVector(normalVector);
 
  var tangentUnitVector = {x: -normalUnitVector.y, 
               y: normalUnitVector.x};
 
  var ANormal = math.dotProduct(A.v, normalUnitVector);
  var ATangent = math.dotProduct(A.v, tangentUnitVector);
 
  A.v = math.multiplyScalar(tangentUnitVector, ATangent);
  B.v = math.multiplyScalar(normalUnitVector, ANormal);
 }
}
</script>
    
Gå tillbaka