<script src="http://spelprogrammering.nu/simple.js">

function start()
{
  var step = 15;
  var max = totalHeight;

  for (var x = 0; x <= max; x += step) 
    line(x, 0, max, x, 1, "black");
}

</script>
        
Gå tillbaka